شناسه خبر : 18084

میزان استقبال باغداران از بیمه کارگران برای گردوتکانی بسیار کم است

میزان استقبال باغداران از بیمه کارگران برای گردوتکانی بسیار کم است

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان، با بیان اینکه هر سال شمار زیادی از گردو گاران به علت سقوط از این درخت مجروح می شوند، افزود: امسال سه نشست با اعضای اتاق بازرگانی، شرکت های بیمه گر و صنعتگران و سرمایه گذاران برای کاهش امار حوادث برگزار شد.

به گزارش چابک آنلاین، «مسعود اکبری» اضافه کرد: در حوزه بیمه سه شرکت بیمه گر در تویسرکان مستقر و به ازای بیمه هر گردوتکان به مدت یکماه ۷۰۰ هزار تومان دریافت می کنند اما میزان استقبال باغداران از بیمه کارگران برای گردوتکانی بسیار کم است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان افزود: میزان درآمد شرکت های بیمه گر از محل حق بیمه گردوتکان ها ۶۰۰ میلیون تومان است در حالیکه خسارت پرداختی در این خصوص حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای