رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در گفتگو با چابک آنلاین:

رئیس اتحادیه‌ی موبایل فروشان، عنوان کرد: اکثریت اعضای صنف فروشندگان تلفن همراه دارای بیمه تکمیلی هستند.

خدمات بیمه ای