اختصاصی چابک‌آنلاین؛

محمود دودانگه، رئیس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ در گفتگو با چابک‌آنلاین: شرکتی که ثبات مدیریتی بالایی نداشته باشد فقط…

خدمات بیمه ای