دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران بیان کرد: نرخ شکنی به کل صنعت بیمه ضرر می‌رساند و شرکت‌های بیمه‌ای می توانند به جای…

خدمات بیمه ای