مدیر عامل ایران ایرتور:

مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، پوشش‌دهی شرکت‌های بیمه در کشور را نامناسب دانست و مدعی شد: "صنعت بیمه هیچ کاری…

خدمات بیمه ای