اختصاصی چابک آنلاین؛

نائب رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران بیان کرد: شرکت‌های بیمه‌ای در زمان پرداخت خسارت بیمه‌نامه آتش‌سوزی بسیار ضعیف عمل…

خدمات بیمه ای