مدیر اجرایی اتحادیه کارخانه‌های چای سازی شمال کشور از بیمه شدن 90 درصد چایکاران خبر داد.

خدمات بیمه ای