رئیس هیات مدیره شرکت بیمه معلم معتقد است که 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی دولت باید به مشاغل…

خدمات بیمه ای