معاون امور بین‌الملل بانک خاورمیانه گفت: کاهش حداقل سرمایه برای تاسیس بانک در مناطق آزاد، بیشتر از اینکه مشوق بانک‌های…

خدمات بیمه ای