شناسه خبر : 26835

اختصاصی چابک آنلاین؛

تامین اجتماعی از ارایه خدمات بیمه و بازنشستگی به مهندسان ناظرخودداری می کند

تامین اجتماعی از ارایه خدمات بیمه و بازنشستگی به مهندسان ناظرخودداری می کند

یک عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با تاکید بر اینکه ارتقای کیفیت ساختمان ها مستلزم رفع نقص های موجود در سیستم ساخت وسازکشور است، گفت: سازمان های نظام مهندسی ساختمان دارای قدرت حاکمیتی نیست اما از آنجایی که متولی ارائه خدمات مهندسی در قالب چهار صلاحیت طراحی، نظارت بر طراحی، نظارت بر اجرا و تعمیرو نگهداری ساختمان ها است ،بنابراین در محدوده وظایف خود پیگیری های لازم در خصوص رفع این موانع و بهبود کیفیت ساخت و ساز را دارند.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، غلامرضا خوش گفتار منفرد، درگفتگو با چابک آنلاین، با اشاره به مشکلات ارائه خدمات طراحی ساختمان، افزود: در بسیاری از نقاط ایران و حتی در شهر تهران نقشه هایی که برای ساختمان تهیه می شود، اجرایی  نمی شود به دلیل اینکه درطول اجرای ساختمان، شهرداری ها مجوز کم یا اضافه بنا و عمدتا اضافه بنا را صادر می کنند و مشخصات اصلی پروانه ساختمانی را دستخوش تغییراتی می کنند.

وی،با اشاره به نقص های موجود در سیستم نظارت بر ساخت وساز، ادامه داد: با وجود اینکه سازمان های نظام مهندسی ساختمان در زمینه ارائه خدمات نظارت بر ساخت وساز عملکرد مطلوبی در سال های اخیر داشته اما همچنان به برنامه هایی که در افق قانون پیش بینی شده نرسیده ایم آن هم به دلیل اینکه گاهی نقش حاکمیتی ناظر ساختمانی کمرنگ می شود و گاهی هم ناظران به وظایف خود به خوبی عمل نمی کنند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با بیان اینکه قانون مجری ذیصلاح برای ساخت وساز به طور کامل اجرا نمی شود، گفت: در زمینه اجرای قانون استفاده از مجری ذیصلاح در ساخت وساز ضعف هایی وجود دارد که به موجب آن افرادی به حوزه ورود پیدا کرده اند که دارای صلاحیت های قانونی نیستند که این امر مستلزم تعامل بیشتر سازمان نظام مهندسی  با نهادهای حاکمیتی برای رفع این ضعف ها در آینده است.

خوش گفتار منفرد، افزود: اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان هم که مربوط به نگهداری ساختمان ها است و تا به حال اجرایی نشده، ازسوی سازمان نظام مهندسی درحال پیگیری است ، ضمن اینکه با ارایه خدمات بهتر و پایش های نظام مهندسی موجب ارتقای کیفیت قابل قبول ساختمان ها می شود.

وی، با اشاره به یکی از عمده دلایلی که عملکرد نظام مهندسی ساختمان را در زمینه ارایه خدمات مهندسی مختل می کند، تصریح کرد: ساز و کاری که در اکثر کشورهای دنیا برای تعیین نرخ خدمات نظام مهندسی وجود دارد مبلغی در بین 4 تا 10 درصد از هزینه تمام شده ساختمان است درحالیکه درکشور ما این نرخ کمتر از یک درصد است ضمن اینکه در زمینه اجرا نیز تعرفه مشخصی وجود ندارد .

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، گفت که مشکلات صنعت ساختمان با اعطای بی رویه صلاحیت حرفه ای به مهندسان که از سوی وزارت راه و شهرسازی  براساس آزمون صورت می گیرد، افزایش یافته است.

به گفته وی،کاهش ساخت وساز در سال های اخیر از یک طرف و افزایش بی رویه تعداد مهندسان دارای پروانه اشتغال ازطرف دیگر، موجب شده تخصیص پروژه به مهندسین با تاخیر فراوان و نوبت های طولانی صورت بگیرد.

خوش گفتار منفرد، اذعان داشت: سازمان تامین اجتماعی نظارت را به عنوان شغل به رسمیت نشناخته و با وجود  اینکه مبلغ قابل توجهی برای هر ساختمان به هنگام صدور پروانه ساختمانی اخذ می کند، از ارایه خدمات بیمه و بازنشستگی به مهندسان ناظر و طراح در این حیطه خودداری می کند و تنها تعدادی از مهندسین در قالب خویش فرما و تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی بیمه شده اند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای