شناسه خبر : 26879

اختصاصی چابک آنلاین؛

میزان تولید رنگ های ساختمانی و تزئینی در کشور چقدر است؟

میزان تولید رنگ های ساختمانی و تزئینی در کشور چقدر است؟

گزارش‌ها نشان می دهند که در حال حاضربیش از ۴۶۵ کارخانه یا کارگاه فعال و یا نیمه فعال در زمینه رنگ سازی در کشور وجود دارد که بخشی از آنها به صورت محدود و کارگاهی فعالیت می کنند.

به گزارش چابک آنلاین، گفته می شود که میزان  تولیدات و فروش بیشتر این کارگاه‌ها  قابل ثبت نبوده،بنابراین امکان تعیین دقیق آمار میزان مصرف و تولید رنگ های تولیدی در کشور وجودندارد.

با این حال،با توجه به تجارب موجود و شناخت نسبی از بازار رنگ و اینکه میزان مصرف رنگ می تواند به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی و رشد اقتصادی در نظر گرفته شود به نظر می رسد چنانچه رنگ های صنعتی و پودری در یک گروه تحت عنوان کلی رنگ های صنعتی منظور شوند، ظرفیت اسمی تولید این رنگ ها در کشور حدود بیش از 400 هزار تن در سال است.

هرچند که این ظرفیت در خصوص رنگ های تزئینی (شامل رنگ های ساختمانی، رنگ های محلول در آب، انواع آستر، رنگ های مصرفی در صنعت چوب مانند کلیر،سیلرو رنگ در صنعت خودروسازی و تعمیراتی )در حدود 500 هزار تن برآورد می شود.

 رکود در پروژه های صنعتی و ساخت و ساز مسکن در سال‌گذشته، کاهش تقاضای موثر در پروژه های عمرانی و صنعتی و تولیدی را به همراه داشته و باعث شده که علیرغم وجود ظرفیت بلااستفاده در صنعت رنگ، اکثر کارخانه ها با ظرفیت پایین و زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای