شناسه خبر : 26628

حجم معاملات در مقایسه با میزان رشد قیمت مسکن بسیار ناچیز است

حجم معاملات در مقایسه با میزان رشد قیمت مسکن بسیار ناچیز است

رییس پژوهشکده مالی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، گفت: درحال حاضر بازار مسکن به لحاظ بازدهی همتراز سایر بازارهای مالی بوده و عملکرد ضد تورمی پیدا کرده است، بنابراین افراد برای فرار از تورم موجود در جامعه اغلب به سمت بازار مسکن روی می آورند که خود این امر، منجر به رکود تورمی در بازار مسکن شده است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده ، "هادی گنجی زهرایی"، درگفت وگو با چابک آنلاین، با اشاره به دوعلت عمده که بستر سوداگری در مسکن را فراهم کرده است،افزود:با توجه به اینکه قیمت مسکن در 40 سال اخیرعموما روند رو به رشدی داشته به همین خاطر بازارمسکن به عنوان یک بازار مطمئن برای سرمایه گذاران جلوه کرده واز طرفی قوانین و مقررات بازدارنده ای که مانع از حبس سرمایه در مسکن شود، درکشور وجود ندارد .

به گفته وی، حجم معاملات مسکن در مقایسه با میزان رشدی که قیمت مسکن در پیش گرفته، بسیار ناچیز است و این موضوع بیانگر این است که معاملات سفته بازی در بازار مسکن سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است درحالیکه رشد فعلی  قیمت مسکن با این حجم از معاملات که بسیار ناچیز است، منطقی نیست.

این کارشناس اقتصاد مسکن، با بیان اینکه بانک اطلاعات جامعی در حوزه مسکن وجود ندارد، گفت: 70 تا 80 درصد بازار مسکن به بخش خصوصی اختصاص یافته  که به تبع آن تعدادی از مشاوران املاک وارد بازار مسکن شده اند که از نبود تقارن اطلاعاتی مردم  سود می برند.

وی، افزود: براساس آمارهای موجود تعداد مشاورین املاک موجود در شهرهای اطراف تهران بیشتر ازتعداد مراکز ارائه دهنده خدمات به ساکنین آن مناطق است درحالیکه هیچ قانون و مقرراتی وجود ندارد که تمام این ساز وکارها شفاف شود .

این کارشناس مسکن، تاکید کرد: عرضه و تقاضا تنها یک بخش از بازار مسکن است که با سیاست ها تا حدودی هماهنگ می شود  اما بخش مهم آن که در دیگر کشورها نقش  مهمی ایفا می کند، کنترل بازار مسکن از طریق ایجاد بانک جامع اطلاعاتی است تا تمامی ساز و کارها شفاف شود و سوداگرای صورت نگیرد .

گنجی زهرایی، با بیان اینکه سهم قابل توجهی از نقدینگی در دست ذی نفعان حقوقی مثل بانک ها است، گفت: سالانه 300 تا 350 هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته می شود که در تضاد با امارهایی است که اعلام می شود و متاسفانه بازار مسکن با اعلام نیاز، تبدیل به یک بازار معاملاتی شده است .

وی، بیان داشت: درحال حاضرارزش معاملات انجام شده در بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارهای مالی رقم بسیار بالایی است .

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای