شناسه خبر : 14728

اختصاصی چابک آنلاین؛

سازمان‌های دولتی چابهار برای به روزرسانی بیمه اموال خود هنوز مراجعه‌ای نکرده‌اند

سازمان‌های دولتی چابهار برای به روزرسانی بیمه اموال خود هنوز مراجعه‌ای نکرده‌اند

سرپرست شعبه شرکت بیمه امید در شهرستان چابهار، با بیان اینکه فرهنگ بیمه در این شهربه نسبت چند سال گذشته پیشرفت خوبی داشته است، افزود: درحال حاضربا توضیحاتی که شرکت‌های بیمه‌ای ارائه می‌دهند تمایل افراد به خرید بیمه نامه بیشتر شده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "سیما جهانتیغ " درگفت وگو با چابک آنلاین،یکی از چالش های عمده شرکت های بیمه ای منطقه آزاد را حضور شرکت های سرزمین اصلی دراین مناطق برشمرد و افزود: شرکت های سرزمین اصلی  پرتفوی محدود شرکت های بیمه ای مناطق آزاد را انجام می دهند.

وی،بیمه نامه مسئولیت خدمات شناور، کشتی و آلودگی آن را ازجمله بیمه نامه های پرطرفدار دراین شهرستان برشمرد وگفت: بیمه نامه های اختیاری دراین شهر رونق چندانی ندارند.

جهانتیغ با بیان اینکه فرهنگ بیمه در این شهربه  نسبت چند سال گذشته پیشرفت خوبی داشته است، ادامه داد: درحال حاضر با توضیحاتی که شرکت های بیمه ای ارائه می دهند تمایل افراد به خرید بیمه نامه بیشتر شده که درگذشته بسیار سخت تر بود.

وی درخصوص مصوبه به روزرسانی بیمه  اموال ارگان های دولتی و اجرای آن درشهرستان چابهار، گفت: این مصوبه در چابهار هم اعلام شده ولی تاکنون سازمانی برای به روزرسانی بیمه اموال خود به شرکت های بیمه ای مراجعه نکرده است.

سرپرست شعبه شرکت بیمه امید در شهرستان چابهار، تصریح کرد: دستور به روز رسانی بیمه اموال سازمان منطقه آزاد چابهارصادرشده زیرا درجلسه ای که بیمه امید قبل از صدوراین مصوبه با سازمان داشت این موضوع مطرح شده بود.

جهانتیغ اذعان داشت که  درجلسه به مدیران سازمان اعلام کردیم که اموال سازمان سالها با قیمت پایین بیمه می شده و درصورت رخ دادن حادثه ماده 10 قانون بیمه برای آن اجرایی می شود که سازمان اعلام کرده است بیمه نامه تغییر کند و با قیمت کارشناسی اعلام شود.

 

ارسال نظر