اختصاصی چابک آنلاین؛

"علی رحیم پور"، مدیرعامل شرکت رفاه و گردشگری تأمین درگفت و گو با چابک‌آنلاین، گفت: بخش عمده ورود نکردن شرکت‌های بیمه‌ای به بخش گردشگری ناشی از عدم شناخت نسبت به این صنعت است/ در کشورهای پیشرفته با خرید بیمه نامه از زمانی که مسافر وارد خط هوایی می‌شود تا زمانی که به فرودگاه مبدا بر می‌گردد تحت…

همه اخبار
خدمات بیمه ای