اختصاصی چابک آنلاین؛

منتقدان ورود شرکت‌های بیمه تازه تاسیس دل ‌نگران ازآینده بازار؛موافقان چشم به راه فرداهایی روشن برای صنعت، به‌راستی حضور شرکت‌های بیمه‌ای جدید چه تاثیری بر صنعت بیمه خواهد گذاشت؟

همه اخبار
خدمات بیمه ای