اختصاصی چابک آنلاین؛

مهیار فرنیا عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، درگفت و گو با چابک‌آنلاین: سازمان نظام مهندسی اهرم لازم برای مقابله با مجریان ساختمان های فاقد بیمه تضمین کیفیت ندارد و تنها می تواند مهندس ناظر را به شورای انتظامی بفرستد و جریمه کند./نظام مهندسی در قبال اینکه کارفرما یا…

همه اخبار
خدمات بیمه ای