مدیر عامل ایران ایرتور:

مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، پوشش‌دهی شرکت‌های بیمه در کشور را نامناسب دانست و مدعی شد: "صنعت بیمه هیچ کاری برای هواپیمایی کشور انجام نداده است."

همه اخبار
خدمات بیمه ای