رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان در شهرستان شاهرود، رقابت‌های ناسالم بین شرکت‌های بیمه‌ای و ارائه نرخ‌های غیر فنی از سوی شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های بیمه‌ای قدیمی‌تر را مهمترین و بزرگترین چالش شرکت‌های بیمه دانست.

همه اخبار
خدمات بیمه ای