طاهر موهبتی

طاهر موهبتی

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران

سوابق کاری:

۱. معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳. معاون اداری و مالی – حقوقی و امور مجلس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
۴. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی کشور
۵. معاون مشارکت‌های مردمی و حقوقی و امور مجلس سازمان بهزیستی کشور
۶. جانشین رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۷. معاون اداری مالی و برنامه‌ریزی سازمان ثبت احوال کشور
۸. معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی (اداری و مالی) – حقوقی و امور مجلس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۹. رئیس مؤسسه آموزش عالی استان یزد (جهاد)
۱۰. مسئول طرح گازرسانی استان یزد
۱۱. رئیس جهاد دانشگاهی استان
(سابقه ۱۷ سال معاونت امور مجلس در دستگاه‌های اجرایی مختلف)

 

اخبار مرتبط: