شناسه خبر : 34018

شرایط ثبت نام خوابگاه های متاهلی دانشگاه امیرکبیر

شرایط ثبت نام خوابگاه های متاهلی دانشگاه امیرکبیر

دانشجویان متقاضی خوابگاه متأهلی دانشگاه امیرکبیر برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تا دهم خرداد فرصت دارند نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام کنند.

به گزارش چابک آنلاین، بر اساس اعلام دانشگاه امیرکبیر، دانشجویان متأهل می‌ توانند پس از مطالعه منشور حقوق دانشجویی (بخش قواعد سکونت در خوابگاه‌های متأهلی) جهت پیش ثبت‌نام خوابگاه متأهلی ترم مهر ۱۴۰۳-۱۴۰۲، اقدام کنند.

مهلت ثبت نام در پیش ثبت نام خوابگاه متاهلی دانشگاه امیرکبیر تا ۱۰ خرداد ماه جاری در نظر گرفته شده و دانشجویان می توانند با مراجعه به سایت  https://aut.ac.ir/dform/31/34/ نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک به صورت کامل اقدام کنند.

دانشگاه امیرکبیر اعلام کرد؛ در صورت عدم انعکاس صحیح اطلاعات در فرم تقاضا، نام متقاضی از لیست امتیازبندی اسکان در همان سال حذف خواهد شد.

همچنین قبل از تحویل واحد به دانشجویان متقاضی، ضمانت نامه و تعهدنامه محضری از آنها اخذ خواهد شد.

بر این اساس دریافت همزمان "وام ودیعه مسکن متأهلی" و "خوابگاه متأهلی" ممنوع بوده و دانشجوی متقاضی و همسر وی در صورت اخذ وام مذکور مکلف به تسویه آن قبل از سکونت در خوابگاه می باشند.

طبق اعلام این دانشگاه نظر به اینکه تحویل خوابگاه به استناد فرم بارگذاری شده در لینک فوق انجام می گیرد، بنابراین تقاضا می شود دانشجویان به سوالات به طور خوانا، کامل، دقیق وصادقانه پاسخ داده و مدارک لازم را ارائه کنند و در صورت عدم انعکاس صحیح اطلاعات در فرم تقاضا، نام متقاضی از لیست امتیازبندی اسکان در همان سال حذف خواهد شد.

بر اساس تاکید دانشگاه امیر کبیر، دانشجویان فوق در صورت عزیمت به فرصت مطالعاتی، باید خوابگاه متأهلی را تخلیه کنند. طبیعی است پس از بازگشت از فرصت مطالعاتی و بسته به مدت زمان باقی مانده از سنوات تحصیلی و مدت مجاز استف

ارسال نظر

خدمات بیمه ای