شناسه خبر : 51300

اختصاصی چابک آنلاین ؛

سودخالص بهمن لیزینگ ۱۳ درصد افزایش یافت

سودخالص بهمن لیزینگ  13 درصد افزایش یافت

سود خالص شرکت بهمن لیزینگ تا پایان سال گذشته با یک افزایش ۱۳ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال ما قبل ازآن، به رقم ۲۴۱ میلیارد تومان رسید.

به گزارش چابک آنلاین، سودخالص شرکت بهمن لیزینگ تا پایان سال 1401 در محدوده 212 میلیارد تومان بوده است.

مروری برعملکرد این شرکت نشان می دهد که درآمدهای عملیاتی بهمن لیزینگ تا پایان سال گذشته به رقم یک هزارو 314 میلیارد تومان رسیده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت بهمن لیزینگ شامل فروش خالص و درآمد ازمحل تامین مالی فعالیت لیزینگ بوده است.

براساس این گزارش،درآمد این شرکت از محل فروش خالص شامل یک هزار و 170 میلیارد تومان بوده است.

photo_2024-05-27_08-52-34

درعین حال، درآمد این شرکت ازمحل تامین مالی فعالیت لیزینگ هم به 143 میلیارد تومان رسیده است.

شرکت بهمن لیزینگ در سال 1381 تاسیس شده و سرمایه فعلی آن درمحدوده 660 میلیارد تومان است.

این شرکت در زمینه تامین مالی مشتری ازطریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی درچارچوب قانون عملیات بانک بدون ربا، آیین نامه ها ودستورالعمل های مربوطه فعالیت دارد.

ترکیب هیات مدیره این شرکت فعال در صنعت لیزینگ شامل افرادی چون محمد محمدی، حسین خضری، حمید شهریاری، سیدامیرمیر منصف و بهروز سید صالحی است.

 

ارسال نظر