شناسه خبر : 51145

اختصاصی چابک آنلاین؛

لیزینگ دی چقدر سود ساخت؟

لیزینگ دی چقدر سود ساخت؟

شرکت لیزینگ دی،میزان درآمدهای عملیاتی خود در سال گذشته را ۶۲ میلیون و ۷۸۹ هزارتومان اعلام کرده است.

به گزارش چابک آنلاین، بر اساس این گزارش، میزان درآمدهای عملیاتی این شرکت فعال در صنعت لیزینگ درسال ما قبل از آن در محدوده 6 میلیارد و 795 میلیون تومان بوده است.

براساس گزارش شرکت لیزینگ دی، سود خالص شرکت لیزینگ دی، در سال گذشته به رقم 689 میلیاردتومان رسیده که عدد بسیار قابل توجهی است.

هرچند که این شرکت در مدت زمان مشابه سال ماقبل از آن 28 میلیارد تومان زیان شناسایی کرده بود.

شرکت لیزینگ دی درسال 1390 تاسیس شده و سرمایه ثبت شده آن 10 میلیارد تومان است.

ازامیر محمد رحیمی، عباس کمرئی، شهریار ساجدی  رئیسی ، محمد مصطفی دعاگویی و مسعود رشیدی به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ دی یاد می شود.

 

ارسال نظر