شناسه خبر : 50643

اختصاصی چابک آنلاین؛

لیزینگ ایران به سراغ خرید نرم افزار رفت

لیزینگ ایران به سراغ خرید نرم افزار رفت

مدیر عامل شرکت لیزینگ ایران، اعلام کرده است که نظر به اهمیت میزان سرمایه شرکت های لیزینگ ، هم در سنجش اعتبار توسط نهاد اعتبار دهنده و هم اعطای اعتبار به مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات لیزینگی،  شرکت لیزینگ ایران نیز  بر آن است تا  مقدمات تهیه و تدوین طرح های توجیهی را آماده و در اختیار هیات مدیره قرار دهد.

به گزارش چابک آنلاین، حمید رضاکردلویی، اظهار کرده که در صورت موافقت هیات مدیره و هماهنگی با سهامدار عمده، مکاتبات لازم درآینده با نهادهای ناظر بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار به عمل آمده و در صورت تکمیل فرآیندهای اداری، عملیات اجرایی دردستورکارقرارخواهد گرفت.

وی،درباره تامین مالی از طریق بدهی هم توضیح داد که با عنایت به رشد قابل توجه شرکت و اراده هیات مدیره به توسعه و تعالی هرچه بیشتر در راستای به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران مبتنی بر خلق ارزش مستمر، مدیران اجرایی به مذاکراتی با موسسات مالی و بانکها پرداخته اند تا در چارچوب قواعد ابلاغی بانک مرکزی، تسهیلات اخذ شده و درآمد عملیاتی نیز از طریق به کارگیری اهرم افزایش یابد، هر چند که تا زمان این گزارش ، به دلیل وجود زیان انباشته مذاکرات مزبور منتج به نتیجه نشده است.

عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران  درمورد تغییر سال مالی شرکت هم اذعان داشت که پیروی پیشنهاد سهامدار عمده شرکت در خصوص تغییر سال مالی،این موضوع پس از اخذ مجوزهای مربوطه از مراجع ذیربط در سال جاری صورت خواهد پذیرفت.

وی، با اشار به خرید نرم افزار لیزینگ بیان داشت: از آنجایی که بروزرسانی نرم افزارها در برنامه های مدیریت شرکت قرار دارند و نظر به حساسیت نرم افزار لیزینگ که عملیات اصلی شرکت در آن صورت می پذیرد،  پس از بررسی نرم افزارهای موجود در بازار، تصمیم گیری جهت خرید نرم افزار لیزینگ شرکت همکاران سیستم صورت پذیرفته وهمچنین قراردادی نیز در این خصوص منعقد شده که در مراحل پیاده سازی اطلاعات آن هستیم.

 

ارسال نظر