شناسه خبر : 14243

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه‌ای سبزپوش شد

نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه‌ای سبزپوش شد

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۴.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک کارآفرین بود که ۰.۶۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۳.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک آینده بود که ۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به پست بانک ایران با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک گردشگری با افزایش ۲.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک ایران زمین با افزایش ۰.۲۳ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۳ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای