شناسه خبر : 14219

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۴.۶۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۵۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۱۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ایران زمین بود که ۰.۶۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به پست بانک ایران با افزایش ۲.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۴۱ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک گردشگری با افزایش ۲.۳۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک شهر با افزایش ۱.۵۵ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۳ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای