شناسه خبر : 14198

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۴.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۲۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک آینده بود که ۲.۴۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سینا با افزایش ۰.۰۹ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک شهر با افزایش ۳.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک ایران زمین با افزایش ۱.۸۴ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۳ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای