اختصاصی چابک آنلاین؛

سعید مجتهدی، دبیرکل کانون صرافان ایرانیان، در گفتگو با چابک آنلاین: توقع ما این است که یک بازار رقابتی برای صرافی ها ایجاد شود. باید بر اساس شایسته سالاری به صرافی های بانکی و تضامنی امتیاز داده شود.

همه اخبار
خدمات بیمه ای