بیش از نیمی از 1600 شعبه بانکی کره جنوبی دیگر سپرده‌های نقدی یا برداشت پول نقد را نمی‌پذیرند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای