شناسه خبر : 28798

اختصاصی چابک آنلاین؛

صدور پروانه های ساختمانی بخش خصوصی نصف شد

صدور پروانه های ساختمانی بخش خصوصی نصف شد

بررسی آمارهای رسمی نشان می دهدکه تعداد پروانه های ساختمانی صادره در کشور برای متقاضیان بخش خصوصی دربهار سالجاری، ۲۸ هزار و ۶۸۰ پروانه ساختمانی بوده است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، این مقدار نسبت به بهارسال گذشته و بهار سال 99 به ترتیب از کاهش 16 و 24 درصدی تعدادپروانه های صادره بخش خصوصی حکایت دارد.

به گزارش چابک آنلاین، بررسی ها نشان می دهد که تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده شهر تهران ، از 3 هزار و 36 پروانه ساختمانی در بهار سال گذشته به هزار و 982 پروانه در بهار سالجاری رسیده که کاهش 34 درصدی تعداد پروانه های ساختمانی بخش خصوصی را در یکسال نشان می دهد .

براساس این گزارش، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده شهر تهران برای بخش خصوصی در 4 سال گذشته، 56 درصد کاهش پیدا کرده است .

photo_2022-11-21_10-09-55

ارسال نظر

خدمات بیمه ای