شناسه خبر : 25810

اختصاصی چابک آنلاین؛

ساختمان های احداث شده در حریم رودخانه ها مجوز ساخت ندارند

ساختمان های احداث شده در حریم رودخانه ها مجوز ساخت ندارند

یک کارشناس سوانح طبیعی، گفت: مناطق شمال غرب تهران از جمله رودخانه کن،گلاب دره و دربند جزو مناطق پرخطردر مقابل سیل بوده و برخی از ساخت وسازهایی که درحریم این مناطق پرخطر سیل قراردارند، ساختمان سازی های غیرمجازهستند.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، سالارآریان مقدم،درگفت وگو با چابک آنلاین، افزود: به طور معمول، درساخت وسازهای شهری مسیرشریان های طبیعی دستکاری می شود و ساختمان ها درمسیری قرار گرفته اندکه مسیر طبیعی ومنطقی عبور آب های روان است و توجهی به این موضوع نمی شود.

وی،خاطر نشان کرد که علاوه برسازه های موجود،ساخت و سازهای جدید نیز در مناطقی صورت می گیرد که حتی با وجود اطلاع از میزان خطرپذیری این مناطق، تمهیداتی مثل احداث مسیرهای انحرافی یا زهکشی پیش بینی نمی شود تا بار ناشی از سیل را ازساختمان ها دور کند.

این کارشناس مهندسی سازه، با تاکید بر اهمیت سیستم جمع آوری آب های سطحی، گفت: بودجه  زیادی به شبکه جمع آوری آب های  سطحی تزریق شده اما هنوز در بیشتر مناطق فرایند احداث شروع نشده و یا در کلان شهری مثل تهران هم ارزیابی دقیقی در خصوص عملکرد این شبکه ها وجود ندارد که مشخص شود ساخت این شبکه ها مطابق استانداردها بوده یا خیر؟

آریان مقدم، اذعان داشت: قوانین و ضوابط تحمل بار سیل در ساخت وسازها رعایت نشده حتی نظارت در خصوص رعایت این ضوابط در ساختمان سازی های مثل بیمارستان ها وجود ندارد .

وی، اذعان داشت: سال ها است که به صورت دانشگاهی با مسائل سوانح طبیعی به خصوص سیلاب درگیر هستیم و متاسفانه همچنان هنوز سیستم هشدار سریع سیلاب در کشور ایجاد نشده است.

این کارشناس سوانح طبیعی، ادامه داد : دستگاه های هشداردهنده سریع سیلاب مهم ترین استراژی موجود در تمام دنیا و کشورهای سیل خیز است ولی در کشورما اقدام جدی  درخصوص تهیه این سیستم هشدار دهنده صورت نگرفته است.

 

  • هامون

    خوب چرا هشدار سریع نصب نمیشه؟ سخته؟ گرونه؟

ارسال نظر

خدمات بیمه ای