شناسه خبر : 23530

اختصاصی چابک آنلاین؛

هزینه ساخت و ساز به روش صنعتی ۳۰ درصد کاهش می یابد

هزینه ساخت و ساز به روش صنعتی 30 درصد کاهش می یابد

یک عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، با بیان این که انبوه سازی فرصت مناسبی برای ارتقای روش های صنعتی و فناوری در ساخت است، اظهار کرد: بسیاری از شرکت های انبوه سازی، صاحب فناوری قابل قبولی هستند و از مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی گواهی نامه فنی اخذ کرده اند به طوری که ظرفیت ساخت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال توسط این شرکت ها وجود دارد.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، محمد شکرچی زاده، درگفت وگو باچابک آنلاین، افزود: بسیاری از این شرکت ها برای صنعتی سازی و استفاده از فن آوری ساخت، اعلام امادگی کرده اند و اگر امکانات مالی و زمین برای این شرکت ها فراهم شود قادر به ساخت هستند .

وی، با تاکید بر صنعتی سازی و استفاده از فن آوری های نوین در انبوه سازی، گفت: روش های سنتی برای انبوه سازی به خصوص در اجرای طرح ملی مسکن توسط دولت که قرار است تعداد انبوهی مسکن بسازد، کمک چندانی نخواهد کرد و مستلزم توجه دولت به صنعتی سازی و فناوری های نوین است تا علاوه بر کاهش هزینه اجرا، سرعت و کیفیت در ساخت و ساز بالا رود. 

رییس سابق مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی، ادامه داد: درصورتی که سیاست گذارهای مسکن بتوانند مبحث ۱۱ مقررات کلی ساختمان را که روش های متنوع ساخت و مدیریت ساخت را تعریف کرده، مورد توجه قرار دهند می توان از ظرفیت های مختلف صنعتی سازی استفاده کرد و علاوه بر کاهش مصرف انرژی، بحث های ۱۹ مقررات ملی ساختمان را که مربوط به محیط زیست است، در دستور کار قرار دهیم. 

شکرچی زاده، خاطرنشان کرد که در صنعتی سازی اکثر فعالیت ها درکارخانه ها و به صورت اتوماتیک انجام می شود بنابراین کیفیت کار بالا رفته و هزینه اجرا  کاهش پیدا می کند.

به گفته وی، در روش های صنعتی، زمان ساخت و ساز  ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و هزینه دراز مدت مبنی بر کاهش هزینه های تعمیرات آتی ساختمان و کاهش مصرف انرژی ، حدود ۳۰ درصد کاهش می یابد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای