شناسه خبر : 28274

اختصاصی چابک آنلاین؛

ساختمان سازی با تعداد طبقات پایین برای سازندگان صرفه اقتصادی ندارد

ساختمان سازی با تعداد طبقات پایین برای سازندگان  صرفه اقتصادی ندارد

یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی، از رکود حاکم بر صنعت ساختمان سازی این استان خبر داد و گفت: رکود حاکم بر صنعت ساخت و ساز بخصوص در شهرهای کوچک استان، محسوس بوده و تعداد ورودی نقشه ها در دفاتر سازمان نظام مهندسی این شهرها اندک است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، سعید خوش نیت در گفتگو با چابک آنلاین، افزود:عامل دیگری که موجب رکود ساختمان سازی دراستان شده ، ارائه طرح تفصیلی  شهری است که براساس آن تعداد طبقات مجاز برای ساخت و ساز کاهش پیدا کرده و با وجود قیمت بالای زمین، ساختمان سازی با تعداد طبقات پایین، برای سرمایه گذاران صرفه اقتصادی ندارد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی، با اشاره به اینکه تامین مالی و فرایندهای اداری دو عامل تاثیر گذار برتسهیل فضای کسب و کار برای سرمایه گذاران در صنعت ساختمان است، گفت: در حال حاضر زمان فرایند اداری و صدور پروانه ساختمانی کمی زمان بر است که این موضوع را طی  جلساتی با وزارت راه و شهرسازی درمیان گذاشتیم و درصدد سرعت بخشیدن به فرایندهای اداری در صنعت ساختمان هستیم .

خوش نیت ، با بیان اینکه تعامل  بانک ها در تامین مالی سازندگان پایین است، افزود: تسهیل گری در اعطای تسهیلات بانکی به سازندگان عامل دیگری برای تسهیل سرمایه گذاری در صنعت ساختمان بوده، بنابراین تعامل ادارات و بانک ها  در راستای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار باید افزایش یابد.

وی، از راه اندازی نظام جامع الکترونیک برای تسریع در فرایند صدور پروانه ساختمانی در استان خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه شهرداری ها و نظام مهندسی استان دراین زمینه تعامل  خوبی با یکدیگر دارند ودرحال حاضر بسیاری از مراحل فرایند صدور پروانه های ساختمانی به صورت الکترونیکی انجام می شود .

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی، با بیان اینکه قانون مجری ذیصلاح برای واحدهای کمتر از 300 متر اعمال خواهد شد، گفت: قانون مجری ذیصلاح از دیماه سال گذشته برای تمام ساختمان ها ابلاغ و سپس اجرایی شد اما با توجه به اینکه بار مالی مجری ذیصلاح برای ساختمان هایی که دارای متراژ پایین تر هستند سنگین بود بنابراین قانون مذکور در راستای ترغیب کارفرمایان به این امر تعدیل شد و در حال حاضر واحدهای  کمتراز 300  متر  به مجری ذیصلاح نیاز ندارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای