شناسه خبر : 30315

اختصاصی چابک آنلاین؛

صورتهای مالی نیمه نخست سالجاری بیمه مرکزی و بیمه ایران همچنان منتشر نشد

صورتهای مالی نیمه نخست سالجاری  بیمه مرکزی و بیمه ایران همچنان منتشر نشد

باوجود انتشار صورت های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی وعمومی در شرایط فعلی اما همچنان صورت های مالی شش ماهه نخست بیمه مرکزی و بیمه ایران ، انتشار نیافته است.

به گزارش چابک آنلاین ، 207 صورت مالی انتشار یافته شامل صورت‌های مالی ۵۰ شرکت دولتی، ۱۲۰ شرکت زیر مجموعه بانک‌ها، ۲۹ شرکت زیرمجموعه موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و ۸ فدراسیون ورزشی  بوده است.

ناگفته نماند که تاکنون مجموع صورت‌های مالی انتشار یافته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی  در دولت سیزدهم  به ۶۰۳ شرکت دولتی و سایر شرکت‌های مشمول رسیده است.

انتشار صورتهای مالی شرکت های دولتی و عمومی یکی از سیاست های مثبت و شفاف ساز وزارت امور اقتصادی و دارایی در این دولت بوده است.

به غیر از عدم انتشار صورت های مالی نیمه نخست امسال بیمه مرکزی و بیمه ایران، صورت های مالی سال گذشته پژوهشکده بیمه هم همچنان منتشر نشده است.

جالب تراینکه درشرایط انتشار پرتعداد صورتهای مالی شرکتهای دولتی و عمومی اما صورت های مالی شرکت بیمه اتکایی ایران معین هم در سامانه کدال وجود ندارد.

رئیس گروه شرکت‌های دولتی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است که انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی برای روشن شدن همه ابعاد غیر شفاف آنها و قضاوت در خصوص عملکرد شان لازم ومفید است.

براین اساس، تاکنون از سوی وزارت اقتصاد ۱۰۸۶ شرکت شناسایی شده اند که از تعداد ۱۰۸۶ شرکت شناسایی شده، ۴۲۰ شرکت مربوط  به شرکت های دولتی، ۹ شرکت جزو بانک ها، ۲ شرکت زیرمجموعه بیمه ها، ۷ شرکت مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و شرکت های زیرمجموعه و ۲۷ شرکت نیز مربوط به شرکت های زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است.

همچنین در جمع شرکت های شناسایی شده، ۲۲۴ شرکت مربوط به شرکت های زیرمجموعه بانک ها و بیمه ها،۲۶۰ شرکت جزو شرکت های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و ۳۰ شرکت نیز مربوط به شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است.

علاوه بر این، ۵۱ شرکت جزو فدراسیون‌ها، ۳۶ شرکت مربوط به سایر شرکت‌های زیر مجموعه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و ۲۰ شرکت نیز مربوط به شرکت های تحت نظارت دولت است.

IMG_20230110_182641_046

ارسال نظر

خدمات بیمه ای