شناسه خبر : 25612

اختصاصی چابک آنلاین؛

حق بیمه تولیدی دانا ۲۵۹ درصد رشد کرد

حق بیمه تولیدی دانا 259 درصد رشد کرد

حق بیمه تولیدی شرکت بیمه دانا در چهار ماه نخست سال‌جاری ۹۰.۷۰۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۲۵۹.۶ درصدی داشته است.

 چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،  دریک مقایسه ساده، بین حق بیمه تولیدی 4 ماهه نخست سالجاری شرکت بیمه دانا نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل مشخص می‌شود که رشد حق بیمه این شرکت بیمه‌ای 259.6 درصد بوده است.

این بررسی نشان می‌دهد که مجموع حق بیمه تولید شده توسط شرکت بیمه دانا در چهار ماه نخست سال گذشته  25.222 میلیارد ریال بوده که این میزان در چهار ماه نخست سالجاری با رشدی 259.6 درصدی به رقم 90.704  میلیارد ریال رسیده است.

از مجموع کل حق بیمه تولیدی این شرکت در چهار ماهه نخست سالجاری، بالغ بر 69.4 درصد در رشته بیمه درمان، 19.6 درصد بیمه شخص ثالث، 5.9 درصد بیمه‌های زندگی و 5.1 درصد در سایر رشته‌های بیمه‌‌ای بوده است.

ناگفته نماند که خسارت پرداخت شده توسط شرکت بیمه دانا در چهارماهه ابتدایی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته  3 درصد رشد داشته و نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بیمه دانا از 64.7 درصد در سال گذشته به 18.5 درصد در سالجاری رسیده است.

از مجموع کل خسارت پرداختی این شرکت بیمه‌ای در چهارماهه نخست سالجاری، سهم بیمه درمان 51.1 درصد، بیمه شخص ثالث 37.9 درصد، بیمه‌های زندگی 6.8 درصد و سایر رشته‌های بیمه‌ای هم 4.2 درصد برآورد شده است.

همچنین، نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی در چهار ماهه نخست سالجاری 18.5 درصد بوده است.

کارنامه عملکرد شرکت بیمه دانا حاکی از آن است که این شرکت‌ 3 ماهه اول سال را با سود خالص  ۷,۷۵۶,۵۷۹ میلیون ریال به پایان رسانده و ضمن افزایش میزان ذخایر فنی و سرمایه‌گذاری‌های شرکت از زیان خالص سال قبل نیز عبور کرده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای