شناسه خبر : 18880

اختصاصی چابک آنلاین؛

کسر۴۰ هزار ریال از قبوض برق مالکان واحدهای مسکونی برای بیمه ساختمان آغاز شد

کسر40 هزار ریال از قبوض برق مالکان واحدهای مسکونی برای بیمه ساختمان آغاز شد

مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، اظهارکرد: با گذشت یکسال از تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، کسر مبلغ ۴ هزارتومان از قبض برق مالکان ساختمان‌های مسکونی برخی از استان‌ها ازجمله تهران واصفهان با هدف بیمه حوادث طبیعی ساختمان آغازشد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "رضا کاظمی تکمیلی"  درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت:با توجه به بخشنامه‌ای که وزارت نیرو به شرکت توانیرهمه استان‌های کشور صادرکرده مبلغ 4 هزارتومان از قبض برق مالکان ساختمان‌های مسکونی برخی از استان‌ها از جمله تهران و اصفهان کسر شد.

به منظور جبران بخشی ازخسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) تمامی ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق درمناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور درآنها وجود داشته باشد، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرارمی‌گیرند.

براساس ماده۴ قانون تاسیس صندوق حوادث طبیعی ساختمان، درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

براساس تبصره یک ماده 4، حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به 90 درصد  و سهم دولت به 10 درصد برسد.

سهم حق بیمه واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را دولت پرداخت می‌کند

مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، ادامه داد: این مبلغ به خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد و خزانه داری موظف است ظرف مدت یک هفته به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان تودیع کند.

وی، اظهارکرد: براساس آیین نامه اجرایی نحوه تشخیص مالکان واحدهای مسکونی اقشار کم درآمد موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، سهم حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی را دولت پرداخت می‌کند.

کاظمی تکلیمی، تصریح کرد: نحوه تشخیص مالکان موضوع تبصره 2 ماده 4 براساس سطح درآمد و دارایی آنها، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مرکزی تدوین می شود و لیست در اختیار وزارت نیرو قرارمی‌گیرد.

ارسال نظر