شناسه خبر : 18771

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بیان کرد: رشد حق بیمه تولیدی در سال گذشته از لحاظ ریالی به دلیل نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشوربوده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "رضا کاظمی تکلیمی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: شرایط صنعت بیمه باید با رشد اقتصادی کشورمقایسه شود اینکه رشد اقتصادی مثبت بوده یا منفی؟ بعضی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی تعیین کننده هستند،هرچقدر کسب و کاررونق داشته باشد ونرخ اشتغال افزایش پیدا کند گردش مالی در کشور بیشتر شده و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.

وی، با اشاره به عدد ضریب نفوذ تعریف شده در برنامه ششم توسعه کشور، ادامه داد: اگر تمامی این شاخص‌های اقتصادی درکشور وجود داشت ضریب نفوذ هم بیشتر می‌شد یعنی بخشی از عدم رشد صنعت بیمه به شاخص‌های اقتصادی برمی‌گردد.

مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، خاطرنشان کرد که بخشی از عدم اقبال جامعه از خرید  بیمه نامه به دلیل افزایش تعداد افراد نزدیک به خط فقراست که خرید بیمه‌ نامه‌های غیراجباری برای آنها سخت شده است.

کاظمی تکلیمی، اظهارکرد: با مقایسه ضریب نفوذ بیمه در ایران با کشوری همانند هند که تعداد خانوارفراوان است ولی تمایل به خرید بیمه نامه‌های عمر بسیار بالا است به این نتیجه می‌رسیم که بیمه عمر در اولویت خانوارهای کشورهند است اما در ایران سبد خانوار به سوی موادغذایی و اجاره مسکن معطوف شده است.

وی، گفت: حق بیمه تولیدی در سال 99 افزایش یافته اما از لحاظ تعدادی نتوانسته خود را به کل جامعه تعمیم دهد البته تمهیدات شرکت‌های بیمه‌ای شرط لازم است ولی کافی نیست.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای