شناسه خبر : 18783

اختصاصی چابک آنلاین؛

ساختمانی صبا نفت برای بیمه درمان کارکنان و اموال خود چقدر هزینه کرد؟

ساختمانی صبا نفت برای بیمه درمان کارکنان و اموال خود چقدر هزینه کرد؟

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت، ۶۷۲۳ میلیون ریال بابت بیمه درمان گروهی کارکنان خود در سال گذشته هزینه کرد.

به گزارش چابک آنلاین، این شرکت در عین حال درسال گذشته دستکم 1396 میلیون ریال بابت بیمه اموال خود هزینه کرده است.

با این حساب، شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در سال گذشته دستکم 8119 میلیون ریال بابت بیمه درمان و اموال خود هزینه کرده است.

از شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت  به عنوان یکی از شرکت های فعال صنعت ساختمان  یاد می شود.

سهامداران  عمده  شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت، را شرکت های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، عملیات اکتشاف نفت و کارگزاری صندوق بازنشستگی و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای