شناسه خبر : 18782

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت صنایع تجهیزات نفت گزارش داده که دارایی های مشهود این گروه تا ارزش ۶۸۲۰۳۵ میلیون ریال ، یعنی ۶۸ میلیارد تومان در مقابل خطرات ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت صنایع تجهیزات نفت در زمینه تجهیزات و ماشین آلات صنایع نفت، گازو پتروشیمی فعال  بوده و از "توس پیوند"،"طراحی  مهندسی پارس پنگان"،"گسترش شیر سازی"،"فن آوری تجهیزات سرچاهی" و"تولید شیرهای نفتی تهران سوفا" به عنوان شرکت های زیر مجموعه شرکت صنایع تجهیزات نفت یاد می شود.

شرکت صنایع تجهیزات نفت اعلام کرده که هزینه بیمه دارایی آن در سال گذشته دستکم دو میلیارد  و 276 میلیون تومان بوده است.

جمع دارایی شرکت صنایع تجهیزات نفت تا پایان سال گذشته حدود ۲,۰۱۳,۷۲۱ میلیون ریال یعنی 200 میلیارد  تومان بوده که ازاین مقدار سهم  دارایی‌های ثابت مشهود آن  ۱۱۴,۹۷۲ میلیون ریال بوده است.

دارایی ثابت مشهود از جمله دارایی های هستند که موجودیت عینی داشته وعملیاتی هستند از قبیل زمین ، ساختمان ، ماشین آلات که این دارایی ها به سه دسته دارایی های استهلاک پذیر،دارایی های استهلاک ناپذیرو دارایی های نقصان پذیر طبقه بندی می شوند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای