شناسه خبر : 18496

اختصاصی چابک آنلاین؛

استفاده از کیف پول الکترونیک در پرداخت خسارت صنعت بیمه‌ پتانسیل خوبی دارد

استفاده از کیف پول الکترونیک در پرداخت خسارت صنعت بیمه‌ پتانسیل خوبی دارد

معاون توسعه بازارشرکت کارت اعتباری ایران کیش، معتقد است که صنعت بیمه در بخش پرداخت خسارت بیمه‌گذاران می تواند به حوزه های جدیدتری همچون کیف پول الکترونیک ورود پیدا کند.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، "رضا محمدی"، درگفت‌وگو با چابک‌آنلاین، الکترونیکی شدن خدمات پرداخت خسارت در صنعت بیمه را جزئی از اقتضائات جامعه دانست و گفت: نحوه صدور سنتی بیمه‌نامه که همه به آن عادت کرده‌اند باید یک دوران گذار را طی کند و صنعت پرداخت باید درکنار صنعت بیمه قرار بگیرد تا بتواند سریعتر این دوران گذار را بگذراند.

وی، اذعان داشت که برای عبور صنعت بیمه از دوران سنتی به سمت الکترونیکی شدن پرداخت خسارت ،حتما موانعی وجود خواهد داشت مانند یکسری از مقررات که با همفکری صنعت بیمه و صنعت پرداخت می توان از کنار آنها عبور کرد.

معاون توسعه بازارشرکت کارت اعتباری ایران کیش،درخصوص نحوه پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران گفت: صنعت بیمه از گذشته در پرداخت از کارت الکترونیک استفاده می کرده و هنوز بعضی از شرکت های بیمه ای از این روش استفاده می کنند اما می توان به دنیاهای جدید تری ورود کرد.

محمدی، ادامه داد: بعنوان مثال ،کیف پول الکترونیک را می توان در حوزه پرداخت خسارت داشت تا نیاز نباشد افراد حتی برای دریافت کارت هم مراجعه کنند یعنی هر فرد ایرانی یک کیف پول الکترونیک داشته باشد که شارژ هم می شود.

وی، اضافه کرد: کیف پول الکترونیک به کاهش تعداد  و مدیریت کارت های بانکی کمک خواهد کرد و پیشنهاد صنعت پرداخت به صنعت بیمه این است که به حوزه های جدید ورود کند.

محمدی، به حذف فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: این اتفاق نشان داد که پتانسیل صدور یک کارت به جای بیمه‌نامه های متعدد درحال شکل گرفتن است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای