شناسه خبر : 16628

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه درجبران خسارت کشاورزان نقشی محوری ندارد

صنعت بیمه درجبران خسارت کشاورزان نقشی محوری ندارد

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه با مقایسه خروجی ها می شود به نقش صنعت بیمه در بخش کشاورزی پی برد، گفت: در خساراتی که به بخش کشاورزی وارد می‌شود به طور معمول صنعت بیمه نقشی ایفا نمی‌کند درحالیکه این موضوع درتمامی کشورها وجود دارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،"کاوه زرگران"، درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: هنگامی که زارع یا باغدار، در بخش کشاورزی دچار زیان می شود معمولا به حقوق از دست رفته خود نمی رسد.

وی، با بیان اینکه این موضوع می تواند به دلیل ضعف در ساختاربیمه ای کشور باشد، افزود: به هرحال بیمه ها هیچوقت مانند کشورهای توسعه یافته نقش محوری در جبران خسارت کشاورزان ایفا نمی کنند.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، خاطرنشان کرد که  دربرخی از موارد کوتاهی از طرف خود کشاورزان هم هست چرا که چند سال پیش که آنفولانزا پرندگان شیوع پیدا کرد و مرغداران آسیبی جدی دیدند، فاقد بیمه نامه بودند.

زرگران، تصریح کرد: وقتی که سرما به باغداران می زند و یا سیلابی رخ می دهد و زارعان آسیب می بینند معمولا دولت وارد می شود و بیمه ها نقشی ندارند که این نقص بزرگی است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای