شناسه خبر : 12043

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس شعبه شرکت بیمه تجارت نو در استان فارس، بزرگترین معضل شرکت های بیمه‌ای را باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، وصول مطالبات دانست.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "محمد مهدی سیمی" در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: اطلاعات مصرف کنندگان خدمات بیمه ای از انواع بیمه نامه ها زیاد نیست و آن تعدادی که انواع بیمه نامه را می شناسند از آئین نامه های حاکم بر انواع بیمه نامه ها کم اطلاع هستند.

وی، با بیان اینکه بسیاری از افراد در جامعه حتی مختصات بیمه نامه هایی همانند شخص ثالث، بدنه اتومبیل و آتش سوزی را نمی شناسند، افزود: تعدادی هم که بیمه نامه ها را می شناسند از قوانین و مقررات آن  اطلاع کمی دارند.

رئیس شعبه شرکت بیمه تجارت نودراستان فارس اظهارکرد: بزرگترین مشکل شرکت های بیمه ای باتوجه به تورم حاکم بر جامعه، وصول مطالبات است، ادارات، سازمان ها و افراد حقیقی و حقوقی در پرداخت حق بیمه های صادرشده با مشکل مواجه می شوند که به تبع آن شرکت های بیمه ای هم دچار مشکل خواهند شد. 

وی، تصریح کرد: درحال حاضر بیمه نامه هایی همانند بیمه نامه درمان با اقبال خوبی روبه رو است زیرا درشرایط کنونی اقتصادی، به سمت بیمه نامه های اشخاص همانندبیمه نامه درمان و  عمر و سرمایه گذاری می روند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای