اختصاصی چابک‌آنلاین؛

معاون فنی شرکت بیمه ایران، معتقداست که صنعت بیمه به دلیل تجربه‌ای که در حوزه بیمه‌گری نفت و انرژی دارد باید مجموعه بزرگ منطقه‌ای را تشکیل دهد و ایران به عنوان مرکز بیمه انرژی درمنطقه شناخته شده و ریسک کشورهای منطقه را هم پوشش دهد.

همه اخبار
خدمات بیمه ای