نشست مشترک شرکت ملی گاز و بیمه رازی؛

رئیس امور تعرفه‌ها و قراردادهای گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: بر اساس قرارداد شرکت ملی گاز با شرکت سهامی بیمه رازی و در ادامه طرح بیمه مشترکان گاز طبیعی، همه مشترکان خانگی و تجاری در کشور در سال ۹۷ در برابر حوادث ناشی از گاز طبیعی بیمه شدند. حق بیمه به ازای هر مشترک تجاری و هر واحد مسکونی مشترکان…

همه اخبار
خدمات بیمه ای