چابک‌آنلاین گزارش می‌دهد:

از سال 95 و بعد از وقوع حادثه ساختمان پلاسکو، شورای‌عالی شهرسازی و معماری مواردی را برای کاهش خطرات ناشی از وقوع سوانح مشابه در سطح کلانشهرهای کشور مصوب کردکه یکی از بندهای آن، لزوم اجباری شدن بیمه کیفی ساختمان، بخصوص ساختمان‌های بلندمرتبه کشور، به منظور حصول اطمینان از کیفیت صحیح ساخت و ساز و…

همه اخبار
خدمات بیمه ای