سرویس رتبه بندی مودی ( Moody ) اعلام کرد: با توجه به عملکرد زیر بنایی قوی شرکت های بیمه ای استرالیا، سطح بالای کفایت ذخیره و سرمایه و بیمه اتکایی قوی، ضرر و زیان بیمه شدگان و تلفات آتش سوزی در استرالیا، قابل مدیریت است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای