اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر عامل شرکت بیمه اتکایی امین، اظهار داشت که 2 درصد از قرارداد بیمه شرکت صنعتی طبیعت سبز پارس کهن تحت پوشش این شرکت قراردارد و شرکت متبوع وی ،آمادگی کامل برای پرداخت خسارت علی الحساب دارد.

همه اخبار
خدمات بیمه ای