مدیرعامل بیمه سامان خبر داد:

احمدرضا ضرابیه با بیان اینکه بیمه سامان سعی دارد تا تمرکز فعالیت های خود را بر خانواده‌ها متمرکز کند گفت: انجام تعاملات اتکایی به شرکت‌های بیمه مبتنی بر بستر دیجیتال و همچنین اعطا کد یکتا به بیمه‌نامه‌ها که با بیمه شخص ثالث اتومبیل شروع شده و به بیمه نامه های درمان و آتش سوزی نیز به زودی تعمیم…

همه اخبار
خدمات بیمه ای