بیمه
 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  مدیرعامل شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه سرمایه‌گذاری صنعت بیمه تفاوتی جدی با سرمایه‌گذاری در سایر صنایع دارد،افزود: اصل نخست در صنعت بیمه ایفای به موقع و دقیق تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر با هدف تضمین حقوق بیمه‌گذاران و همچنین صیانت حقوق سهامداران است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه حافظ بیان کرد: شرکت‌های بیمه‌ای به دلیل ریسک بالایی که موتورسیکلت دارد از فروش بیمه‌نامه به این قشرممانعت می‌کنند زیرا مراجعه چندانی دراین حوزه ندارند و توزیع ریسک به درستی اتفاق نمی‌افتد و نسبت خسارت به واسطه وصولی کم، بالا می‌رود.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  رئیس سازمان فروش بیمه‌های زندگی شرکت بیمه تجارت‌نو، اعلام کرد که این شرکت بیمه‌ای برای توسعه رشته بیمه زندگی در سبد پرتفوی خود، توجه ویژه‌ای به ارکان و عوامل موثر بر این رشته داشته و با برنامه‌ریزی مشخص به دنبال تبدیل آن به یکی از محصولات اساسی و مهم درسبد بیمه‌ای خود است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "اسماعیل دلفراز"، مدیرعامل شرکت بیمه ملت درگفت‌وگو با چابک‌آنلاین با بیان اینکه "اتفاقات خوبی در پرتفوی این شرکت‌ بیمه‌ای رخ داده است." اظهارکرد: همزمان با افزایش رقم پرتفوی، کیفیت آن هم بالا رفته، درصد بیمه‌های ثالث و درمان کاهش یافته و در برنامه ریزی‌ها به‌دنبال افزایش فروش رشته‌های سودآور و بیمه‌های عمر با حمایت شبکه فروش هستیم. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک آنلاین با مدیرعامل شرکت بیمه ملت به بزودی منتشر می‌شود.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  معاون اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین، گفت: سرمایه گذاری ارتباطی مستقیم با نوع ریسک و پذیرش ریسک دارد و شرکت‌ها باید متناسب با ریسک، سرمایه گذاری‌های جاری خود را ازبلندمدت تفکیک کنند تا بتوانند درزمان مناسب ازآن بهره بگیرند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  مدیر مالی و امورسرمایه گذاری شرکت بیمه امید، با بیان اینکه تعداد شرکت‌های بیمه‌ای با سطح توانگری یک واقعی،اندک است، افزود: تنها برخی از شرکت‌های بیمه‌ای دارای توانگری مالی بالایی هستند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد دراستان زنجان، اظهارکرد: با توجه به تورم پیش آمده دراقتصاد کشوروافزایش قیمت انواع ماشین، استقبال مردم استان در زمینه بیمه نامه‌های بدنه اتومبیل افزایش یافته است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه کارآفرین، اظهارکرد: در قانون بیمه شخص ثالث به این موضوع اشاره شده که پرداخت میزانی از خسارت بر عهده هرسازمانی است که درحادثه تصادف دخیل باشد.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  رئیس اتحادیه سراجان استان تهران، گفت: اعضای این اتحادیه از خدمات بیمه تکمیل درمان شرکت‌های بیمه‌ای رضایت دارند.