اختصاصی چابک آنلاین؛

کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، به‌دنبال تجمع پوشش‌های مختلف بیمه‌ای بخش کشاورزی و دامداری نزد صندوق بیمه محصولات کشاورزی است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای