اختصاصی چابک آنلاین

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، بیان کرد: اعضای صنف متبوع وی در حال حاضر به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا به سقف مورد نظر شرکت بیمه ای، فاقد یک بیمه نامه تکمیل درمان هستند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای