مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری:

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: در حال حاضر ۴۰هزار نفر در طرح بیمه تکمیلی تاکسیرانی ثبت نام کرده اند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای