سهم علی‌الحساب هریک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال موضوع بند (الف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور براساس آمار اولیه پرتفوی بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۷ مشخص شد.

همه اخبار
خدمات بیمه ای