اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون مدیرخسارت بیمه‌های بدنه اتومبیل شرکت بیمه آسیا، اظهارکرد: قیمت بیمه نامه شخص ثالث و بدنه اتوبوس کاملا متناسب با ریسک آنها است ، هرچند که برخی از شرکت‌های بیمه‌ای تمایلی به بیمه کردن اتوبوس‌ها هم ندارند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای