از سال 89 و 90 در لایحه بودجه، بندی اضافه شد که شرکت‌های بیمه طبق ماده 93 قانون بودجه سال 1390 موظفند 10 درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث را برای نیروی انتظامی به خزانه واریز کنند، اما تاکنون هیچ وقت گزارشی از مصرف این واریزی‌ها ارائه نشده است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای