اختصاصی چابک‌آنلاین؛

حسین مقدم مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در گفتگو با چابک آنلاین: شرکت‌های بیمه‌ای برای خودروهای فاقد حداقل‌ها هم بیمه‌نامه ثالث صادر می‌کنند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای