مدیر بخش اتومبیل بیمه نوین:

ابوالفضل جهاندیده گفت: انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث حوادث وسایل نقلیه به انتقال گیرنده وسیله نقلیه حداقل در دو مورد خلاف روح قانون است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای