اختصاصی چابک آنلاین؛

بحث برسرتخفیف‌های بیمه شخص ثالث از سوی استارت‌آپ‌های بیمه‌ای بالاگرفت؛ آیا استارت‌آپ‌های بیمه‌ای قوانین و مقررات صنعت بیمه را به درستی رعایت می کنند؟

همه اخبار
خدمات بیمه ای