شناسه خبر : 12020

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

مدیراداره اتومبیل شرکت بیمه امید بیان کرد که وجود مجتمع‌های قضایی تخصصی بسیار مفید است به شرطی که بستر مناسب فراهم شود و تعاملی درست مابین شرکت‌های بیمه‌ای ودادگاه‌های تخصصی برقرار شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، چندی پیش، فرزاد فرهادی راد، مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تشکیل مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه ای علاوه بر افزایش سرعت خدمت رسانی به بیمه گذاران، موجب اعتماد مردم به قوه قضاییه و صنعت بیمه خواهد شد.

در این راستا،"امین کریم" در گفتگو با چابک آنلاین، گفت: موضوع راه اندازی دادگاههای تخصصی از چندین سال قبل آغاز شده بود و در خوزستان اجرایی شد.

وی،معتقد است که وجود مجتمع های قضایی تخصصی بسیار مفید است ودرصورت راه اندازی چنین مجتمع هایی،آنها هم باید با صنعت بیمه در تعامل باشند و اطلاعات مورد نیاز بین دو سازمان ردو بدل شود.

مدیراداره اتومبیل شرکت بیمه امید گفت که اگر مابین شرکت های بیمه ای و دادگستری های تخصصی تعاملی درست برقرار شود، وجود چنین مجتمع هایی نتیجه بخش خواهدبود.

وی، اظهارکرد: به عنوان نمونه درقوانین شخص ثالث که بیشتر جنبه حمایتی از آحاد جامعه دارد، قانون شرکت های بیمه ای را فقط موظف به پرداخت خسارت می داندکه در صورت ایجاد دادگاههای تخصصی و برقراری تعامل با شرکت های بیمه ای، این مشکلات مرتفع می شوند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای