رضا جعفری

رضا جعفری

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت بیمه سینا

مدرک تحصیلی

دکترای مدیریت مالی

 

سوابق کاری:

مشاور رئیس کل بیمه مرکزی

مدیرکل بیمه ایران در استان گلستان

مدیر کل بیمه ایران در شاهرود

رئیس هیأت‌مدیره بیمه دانا

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی کشور

رییس بیمه ایران شعبه شاهرود

 

اخبار مرتبط: