حجت  بهاری فر

حجت بهاری فر

مدیرعامل شرکت بیمه ما

مدرک تحصیلی

دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

 

سوابق کاری:

عضو موظف هیات مدیره و ناظر حوزه فنی بیمه "ما"

مدیر امورپشتیبانی شرکت  بیمه ایران

مدیر امور اداری شرکت  بیمه ایران

مدیر شعبه ممتاز پاسداران شرکت  بیمه ایران

رئیس اداره کل فنی - استان آذربایجان شرقی شرکت  بیمه ایران

معاون اداری و مالی - استان آذربایجان شرقی شرکت  بیمه ایران 

رئیس اداره اشخاص - استان آذربایجان شرقی شرکت  بیمه ایران

عضو اصلی و تمام وقت هسته گزینش استانداری استان آذربایجان شرقی 

مدرس دانشگاه

 

اخبار مرتبط: