شناسه خبر : 37522

مصدومین ناشی از حوادث کار ۲ درصدکاهش یافت

مصدومین ناشی از حوادث کار ۲ درصدکاهش یافت

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۹۸۸ مصدوم ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ درصدکاهش یافته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، مهدی فروزش روز یکشنبه افزود: در چهار ماه نخست امسال، ۹۸۸ نفر مصدوم ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ که تعداد مصدومان ناشی از حوادث کار۱۰۰۳ نفر اعلام شده بود ۲ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: از کل مصدومان ناشی از حوادث کار درچهارماه نخست امسال، ۹۰۱ نفر مرد و ۸۷ نفر زن بودند.

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای کارگر اتفاق می‌افتد و بر اساس این تعریف، حوادثی که به یکی از صورت‌ها یا عوامل مختلف رخ دهد، حوادث ناشی از کار محسوب می‌شود.

مطابق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به آن دسته از حوادث اطلاق می شود که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد و منظور از حین انجام وظیفه همه اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد.

اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می‌شود مشروط بر اینکه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.

حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و همکاری با آنان اتفاق می‌افتد، حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱ در مجموع هزار و ۹۰۰ نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۱۴۰۰) که آمار تلفات یک هزار و ۹۲۶ نفر بود، ۱.۳ درصد کاهش داشته است.

ارسال نظر