شناسه خبر : 27594

صدور مجوز کاریابی های داخلی ۷ روزه شد

 صدور مجوز کاریابی های داخلی ۷ روزه شد

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، طی ابلاغیه ای مدت زمان صدور مجوز کاریابی‌های داخلی را ۷روز اعلام و به ادارات کل استانها ابلاغ کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، به منظور تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار, مدت زمان صدورمجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی7 روز کاری تعیین شده و متقاضیان جهت ثبت درخواست خود می توانند به سایت وزارت کار مراجعه کنند.

 معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، طی ابلاغیه ای مدت زمان صدور مجوز کاریابی‌های داخلی را 7روز اعلام و به ادارات کل استانها ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، در صورت داشتن شرایط و ثبت درخواست در سامانه توسط متقاضی و یا ارائه دستی مدارک به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط، عدم رسیدگی به درخواست متقاضی ظرف مدت 7 روز کاری، به معنای تایید تلقی گردیده و متقاضی مجاز به فعالیت در حوزه کاریابی داخلی خواهد بود.

همچنین بر اساس تبصره 4 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400.12.24 مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد: "وضع هر گونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضبان آن مجوز، ممنوع است"، شاخص های تعیین شده برای ایجاد کاریابی داخلی مندرج در دستورالعمل تعیین شاخص های ظرفیت ایجاد کاریابی غیر دولتی داخلی و نیز شرط رعایت تعداد کاریابی و فاصله میان کاریابی ها، به لحاظ مغایرت با قانون فوق الاشاره، ملاک عمل نمی باشد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای