شناسه خبر : 14240

اختصاصی چابک آنلاین؛

علی‌رضا کدیور به هیات مدیره وتوسم اضافه شد

علی‌رضا کدیور به هیات مدیره وتوسم اضافه شد

علی‌رضا کدیور به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا جایگزین علی حسین زاده گوهری در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شد.

به گزارش چابک آنلاین، از علی ابراهیم نژاد، حسین علاقه مندان، فرهاد رمضان و حسین قاسمی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای