اختصاصی چابک آنلاین؛

اتانول تولید داخل توان رقابت با قیمت محصول خارجی را ندارد

اتانول تولید داخل توان رقابت با قیمت محصول خارجی را ندارد

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران، اعلام کرده است که ظرفیت تولید اتانول ۴ برابر مصرف داخلی بوده، بنابراین واحدهای تولیدی با ظرفیت پایینی مشغول به فعالیت هستند.

چابک آنلاین، حوری السادات هاشمی نسب، باسم آزدو، در گفتگو با  چابک آنلاین  افزود که در حال حاضر میزان صادرات این محصول بسیار پایین بوده زیرا  قیمت جهانی پایین تراز قیمت ‌تولید شده در ایران است.

وی  گفت: با اینکه بازار جهانی اتانول اشباع نشده ولی واحدهای صنعتی داخلی به علت تولید با قیمت تمام شده بالاتر توان رقابت از لحاظ قیمت با بازار خارجی را ندارند.

رییس  هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران  گفت که تولید این محصول تحت کنترل وزارت بهداشت و درمان بوده و با وجود ظرفیت بالا درکشور اما همچنان مجوز تاسیس واحدهای جدید هم صادر می شود.

به گفته وی،از طرف  انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران  به عنوان سندیکا مکاتباتی صورت گرفته تا به دلیل ظرفیت بالا دیگر مجوز تاسیس واحد جدید صادر نشود .

وی، تصریح کرد که در شرایط فعلی مهمترین ریسک صنعت اتانول،  رقابت با قیمت های تولید محصول  در بازار جهانی است.

آزدو، با بیان اینکه پیش از شیوع ویروس کرونا  حدود ۱۵ واحد صنعتی  تولید اتانول در کشور وجود داشت توضیح داد که در زمان شیوع ویروس کرونا تعداد این واحد ها به  ۵۰ واحد رسید ، هر چند که در حال حاضر تاسیس واحد جدید توجیه اقتصادی ندارد.

وی برآورد کرد که سالیانه  ۶۰ میلیون لیتر اتانول مورد نیاز داخل  بوده اما ظرفیت تولید حداقل ۴ تا ۵ برابر این مقدار بوده، هرچند که واحد های صنعتی با ظرفیت های بسیار پایینی درحال تولید هستند.

 

ارسال نظر