صنعت برق سالانه به ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد

صنعت برق سالانه به ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد

مدیر عامل شرکت توانیر گفت: اگر به رقم سرمایه مورد نیاز برای رشد مصرف (۵ میلیارد دلار در سال) ناترازی را هم اضافه کنیم باید سالانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار در صنعت برق سرمایه گذاری صورت گیرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی در یازدهمین کنفرانس سیرد منطقه ای ایران با بیان اینکه در حال حاضر با رشد ۴ تا ۵ درصدی مصرف برق مواجهیم، اظهار داشت: این میزان رشد مصرف در کشور ما در حالی است که در کشورهای پیشرفته رقم رشد مصرف تنها یک درصد است و برخی کشورها صنایع انرژی بر را به دلیل مباحث سرمایه گذاری، آلایندگی و تامین سوخت از حوزه داهل سرزمین خارج کرده اند.

وی با بیان اینکه سالانه ۳۵۰۰ مگاوات به میزان مصرف برق اضافه می شود، افزود: امسال این افزایش مصرف ۴ هزار مگاوات بوده است که برای پاسخ به این میزان تقاضا باید ۵ هزار مگاوات نیروگاه نصب شود و برای این منظور باید ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گیرد.

مدیر عامل شرکت توانیر گفت: اگر به رقم سرمایه مورد نیاز برای رشد مصرف (۵ میلیارد دلار در سال) ناترازی را هم اضافه کنیم باید سالانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار در صنعت برق سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی بیان داشت: در دولت سیزدهم ۲۵۰ همت سرمایه گذاری در صنعت برق صورت گرفته و ۵۰۰ همت هم در برنامه قرار دارد.

ارسال نظر