ظرفیت تولید سالانه برق کشور۴۰ درصد افزایش یافت

ظرفیت تولید سالانه برق کشور۴۰ درصد افزایش یافت

آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۲ به ۹۱ هزار و ۲۸۸ مگاوات رسید که دستیابی به این رقم در نتیجه افزایش ۷۷۵۷ مگاواتی ظرفیت تولید برق نیروگاهی طی دو سال گذشته محقق شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، دولت سیزدهم با هدف جبران ناترازی شدید میان میزان تولید و مصرف برق کشور که در سال‌های قبل مشکلات فراوانی را برای صنعت برق کشور و نیز جامعه ایجاد کرده بود، اقدام به افزایش ظرفیت تولید برق کشور از مسیر‌های مختلف کرد.

در نتیجه مجموعه این اقدامات تا سال ۱۴۰۲ ظرفیت نصب شده یا اسمی نیروگاه‌های کشور به ۹۱هزارو ۲۸۸ مگاوات رسید که نسبت به آغاز دولت سیزدهم از افزایش حدوداً ۷ درصدی حکایت دارد.

همان طور که اشاره شد، این میزان افزایش ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور در نتیجه افزایش ظرفیت تولید برق به میزان ۷۷۵۷ مگاوات طی دو سال گذشته اتفاق افتاد که نسبت به متوسط عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در افزایش ظرفیت سالانه تولید برق افزایش بیش از ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

توضیح بیشتر اینکه وزارت نیرو در دولت جدید برای افزایش ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور از سه روش مختلف ایجاد نیروگاه‌های جدید، ارتقاء توان نیروگاه‌های موجود و نیز تعمیر و نوسازی نیروگاه‌های موجود استفاده کرد.

بر همین اساس و طی دو سال از طریق ایجاد نیروگاه‌های حرارتی جدید ۵۱۹۸ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور گذشته افزوده شد.

همچنین از طریق ارتقاء توان تولید نیروگاه‌های موجود وزارت نیرو موفق شد ۱۴۰۰ مگاوات دیگر نیز به طرفیت تولید برق کشور اضافه کند.

از طریق نوسازی و رفع ایرادات نیروگاه‌های موجود نیز رقمی معادل ۶۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شد.

علاوه بر موارد مذکور از طریق ایجاد نیروگاه‌های تجدید پذیر رقمی معادل ۲۲۵ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است.

در کنار این موارد وزارت نیرو موفق شد تا از طریق نیروگاه‌های تولید پراکنده و مولد‌های مقیاس کوچک نیز ۳۳۴ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند.

مجموعه اقداماتی که موجب شد تا ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشوراز عدد ۸۵۰۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۰ به عدد ۹۱۲۸۸ مگاوات در حال حاضر برسد که افزایشی حدوداً ۷ درصدی را نشان می‌دهد. مجموعه اقداماتی که به گفته وزیر نیرو ناترازی صنعت برق را نسبت به سال پایه 1400 پنجاه درصد کاهش داده است.

ارسال نظر