شناسه خبر : 45461

نرخ عوارض ساختمانی سال ۱۴۰۳ در تهران چقدر شد؟

نرخ عوارض ساختمانی سال ۱۴۰۳ در تهران چقدر شد؟

اعضای شورای شهر تهران با افزایش حداکثر تا ۱۹ درصد نرخ عوارض ساختمانی در سال آینده موافقت کردند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر ادامه بررسی لایحه عوارض ساختمانی،ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ را روی میز بررسی قرار دادند.

مهدی چمران در این جلسه گفت: پیشنهاد افزایش ۱۹ درصد نرخ عوارض شهرسازی است که حداکثر است و بیشتر از آن باید سیستم قفل شود که پیشنهاد کمیسیون شهرسازی هم هست و باید این حداکثر در فرمول‌ها و سیستم شهرسازی بنشیند و دقت داشته باشید که سیستم بگونه ای تنظیم می شود که در هر نقطه ای از تهران فقط ۱۹ درصد افزایش نرخ عوارض داشته باشیم نه بیشتر و نه کمتر! در مورد جزئیات لایحه هم باید در جلسات بعدی تصمیم گیری کنیم و پیشنهاد من این است که در بافت اداری و تجاری هم این افزایش حداکثر تا ۱۹ درصد لحاظ شود.

در نهایت اعضای شورای شهر تهران  لایحه عوارض ساختمانی،ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ را تصویب کردند و اعضای شورای شهر با افزایش ۱۹ درصد نرخ عوارض ساختمانی موافقت کردند.

ارسال نظر