شناسه خبر : 40974

اختصاصی چابک آنلاین؛

انتقال تکنولوژی های روز ساخت و ساز با حضور سازندگان چینی درکشور

انتقال تکنولوژی های روز ساخت و ساز با حضور سازندگان چینی درکشور

دبیرجامعه مهندسان مشاور ایران، در رابطه با ورود شرکت های ساختمانی چینی به عرصه ساخت وساز کشور اعلام کرد: کشور چین بزرگ ترین اقتصاد دنیا را داشته و در زمینه تکنولوژی جزو چند کشور اول دنیا به شمار می رود ، بنابراین اگر شرکت های چینی وارد ساخت وساز ایران شوند باعث ارتقای تکنولوژی ساخت وسازمی شود.

چابک آنلاین، سهیل سلمانیان، سعید سادات نیا، د رگفت وگو با چابک آنلاین، افزود: همچنین در راستای حفظ منافع ملی باید کوشید تا توانایی تبدیل دستاوردهای آنها را به دستاورد بومی داشته باشیم.

وی، بیان کرد: کشور چین به این معروف است که با هزینه کم و در زمان کوتاه پروژه های ساختمانی را تمام می کند و در طول این دوره باید بتوانیم با حضور چینی  ها تکنولوژی و دانش فنی خود را ارتقاء بدهیم .

وی، تصریح کرد: برای ساخت مسکن اول باید بستر سازی شود و گروه های هدف مشخص باشند، در حالیکه در کشور چند میلیون واحد خالی وجود دارد که تبدیل به یک کالای لوکس  شده است.

 

ارسال نظر