اختصاصی چابک آنلاین؛

خودروهای فاقد بیمه نامه به این موارد توجه جدی داشته باشند

خودروهای فاقد بیمه نامه به این موارد توجه جدی داشته باشند

سیدکاظم عزیزی، معاون ستاد سوخت و مجری طرح ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث:

چابک آنلاین، زهرا نامداری، یکی از الزاماتی که در سال جاری تاکید بیشتری برآن شده استفاده از کارت سوخت شخصی خودرو جهت دریافت سوخت است.

وزارت نفت مکلف شده تا 95 درصد  سوختی جایگاه ها را صرفا به خودروها و موتور سیکلت هایی عرضه کند که دارای کارت هوشمند سوخت مختص خودرو هستند .

بنابراین استفاده از کارت سوخت مختص به خودرو منوط به دارا بودن بیمه نامه است یعنی اگر خودرویی دارای بیمه نامه شخص ثالث نباشد نمی تواند از کارت سوخت شخصی مختص به خودرو بهره مند شود.

بعداز اینکه موتور سیکلت و خودرو فاقد بیمه نامه تشخیص داده می شود نمی تواند کارت سوخت دریافت کند مگر اینکه اقدام به دریافت بیمه نامه شخص ثالث بکند هر خودرویی که مشمول اعمال ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث شود پس از دریافت بیمه نامه شخص ثالث می تواند به روال عادی دریافت سوخت برگردد.

 

حجم ویدیو: 25.58M | مدت زمان ویدیو: 00:02:48 دانلود ویدیو
ارسال نظر