اختصاصی چابک آنلاین؛

۴۰ درصد خودروهای نفت گازسوز فاقد بیمه نامه هستند

40 درصد خودروهای نفت گازسوز فاقد بیمه نامه هستند

سیدکاظم عزیزی، معاون ستاد سوخت و مجری طرح ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث:

چابک آنلاین، زهرا نامداری، قانونگذار درقانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را ممنوع اعلام کرده که برهمین اساس ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهاد های مرتبط با حمل و نقل از قبیل، تعویض پلاک و تنظیم اسنادرسمی معاملات  ممنوع است.

حوزه سوخت اهمیت ویژه ای دارد به همین دلیل قانونگذار در ماده 48 بصورت ویژه به این حوزه پرداخته که برابر این ماده قانونی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت را مکلف کرده که از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهم سوخت و ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث جلوگیری کند.

به همین منظور کارگروهی در ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و کمیته فنی تشکیل داده شده و دستگاه هایی مثل بیمه مرکزی، ستاد صندوق تامین خسارت های بدنی و وزارت نفت دراین کارگروه حضور دارند.

 این طرح با خودروهایی  شروع شد که یک سال از انقضای بیمه نامه آنها گذشته بود و در نهایت در گام های بعدی سایر خودروهایی که فاقد بیمه نامه شخص ثالث بودند مشمول این طرح شدند .

حدود 60 هزار خودروی نفت گاز سوز فاقد بیمه نامه شخص ثالث شناسایی و وارد لیست هشدار سامانه هوشمند سوخت شدند.

بعد از فرصتی که به این گروه از ناوگان داده شد بیش از 60 درصد خودروهای نفت گازسوز در مدتی که این طرح اجرا شد اقدام به دریافت  بیمه نامه کردند و 40 درصد از خودروها همچنان فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند و از سهم سوخت  برخوردار نیستند.

 

حجم ویدیو: 43.20M | مدت زمان ویدیو: 00:04:30 دانلود ویدیو
ارسال نظر