اختصاصی چابک آنلاین؛

خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور کند است

خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور کند است

سید کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور:

چابک آنلاین، زهرا نامداری، یکی از قوانین بسیار مترقی که در سال های اخیر در کشور ابلاغ و اجرایی شده  قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت است.

 قانون مذکور که با محوریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اجرایی شده در آن تکالیف بسیاری از دستگاه ها مشخص شده و قانونگذار به مواردی اشاره کرده که اگر این موارد به درستی اجرا می شد امروزه با ناترازی بنزین مواجه نمی شدیم .

 در سال های اخیر روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور کند شده است و نتایج این روند در ناترازی بنزین مشهود هست. 

دولت و حاکمیت  به این نتیجه رسیده که باید مجددا طرح خروج خودروهای فرسوده را مورد اهتمام جدی‌تری قرار بدهد .

 

حجم ویدیو: 23.53M | مدت زمان ویدیو: 00:02:27 دانلود ویدیو
ارسال نظر