شناسه خبر : 31530

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود اوره سازها ۷۸ درصد رشد کرد

درآمد حاصل از فروش اوره ساز به ۷۵ هزار و ۳ میلیارد تومان رسید

سود اوره سازها  78 درصد رشد کرد

با انتشارآخرین صورت های مالی شرکت های پتروشیمی اوره ساز فعال در بازار سرمایه مشخص شد، مجموع سود خالص این شرکت ها در ۳ماهه پاییز حدود ۱۴ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان شناسایی شد.

چابک آنلاین، سعید رشیدی، این رقم رشد 78 درصدی را در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال قبل به نمایش می گذارد.

در پی انتشار صورت های مالی 9ماهه 1401 شرکت های پتروشیمی، در این گزارش به بررسی عملکرد 7 شرکت پتروشیمی فعال در بازار سرمایه که به عنوان اوره سازها شناخته می شوند پرداخته ایم.

این شرکت ها از نظر بازاری که سهامشان در آن مبادله می شود عبارت اند از: پتروشیمی پردیس، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی شیراز که به ترتیب با نماد های «شپدیس»، «کرماشا»، «خراسان» و «شیراز» در بازار بورس مبادله می شوند.

همچنین پتروشیمی ارومیه که با نماد معاملاتی «شاروم» در بازار فرابورس و کود شیمیایی اوره لردگان و صنایع کشاورزی و کود زنجان که به ترتیب با نمادهای «شلرد» و «زنجان» در بازار پایه فرابورس حضور دارند.

نگاهی به جزئیات عملکرد شرکت های بورسی فعال در این گروه، نشان می دهد در 9ماهه سال 1401، مجموع درآمد حاصل از فروش این شرکت ها حدود 75 هزار و 3 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

جدول زیر عملکرد 9ماهه شرکت های اوره ساز را نشان می دهد:

1

بر اساس جدول فوق، در میان شرکت های مورد بررسی، نماد «شپدیس» بیشترین و نماد «شاروم» کمترین در آمد حاصل از فروش را در 9ماهه 1401 داشته اند.

همچنین مجموع سود عملیاتی 9ماهه این گروه، حدود 45 هزار و 213 میلیارد تومان بوده که نماد «شپدیس» بیشترین سود عملیاتی و نماد «زنجان» بیشترین زیان عملیاتی را در این گروه تجربه کرده اند.

مطابق ارقام جدول فوق، در مجموع این گروه توانسته ، حدود 41 هزار و 714 میلیارد تومان سود خالص در 9ماهه 1401 شناسایی کنند.

بررسی عملکرد سه ماهه پاییز

همچنین در جدول زیر با نگاهی دقیق تر به بررسی عملکرد این شرکت ها در 3ماهه پاییز 1401 پرداخته ایم:

2

مطابق ارقام جدول فوق، مجموع درآمد گروه اوره ساز ها در 3ماهه پاییز 1401، حدود 23 هزار و 141 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

بر همین اساس، نماد «شپدیس» بیشترین و  نماد «شاروم» کمترین در آمد را در این بازه زمانی داشته اند.

همچنین مجموع سود عملیاتی این گروه در 3ماهه پاییز، حدود 14 هزار و 649 میلیارد تومان گزارش شده است، به طوری که نماد «شپدیس» بیشترین سود عملیاتی و نماد «زنجان» بیشترین زیان عملیاتی را در این گروه تجربه کرده اند.

طبق صورت های مالی منتشر شده، مجموع سود خالص اوره سازها در 3ماهه پاییز، حدود 14 هزار و 151 میلیارد تومان شناسایی شده است.

هرچند که نماد «شپدیس» بیشترین سود خالص و نماد «شلرد» بیشترین زیان خالص را در بازه زمانی مذکور شناسایی کرده اند.

ازآنجایی که محصولات تولیدی شرکت های مورد بررسی علاوه بر عرضه دربازار های داخلی، عرضه بین المللی نیز دارند، بنابراین درآمدهای ارزی نیز کسب می کنند.

از این رو، تغییرات نرخ ارز تاثیرات مهمی بر درآمد ها و سودآوری این شرکت ها به جای می گذارد.

از این حیث، با توجه به تحولات ارزی در یکسال گذشته، در ذیل به بررسی درصد تغییرات و سود این شرکت ها در پاییز 1401 نسبت به پاییز 1400 میپردازیم:

3

بر مبنای گزارشات جدول فوق، مجموع درآمد اوره سازها در 3ماهه پاییز 1401 نسبت به 3ماهه پاییز 1400، با رشدی معادل 38.40 درصد همراه بوده است.

برهمین اساس، در پاییز 1401، نماد «شاروم» بیشترین رشد درآمدی معادل 213 درصد و نماد «خراسان» کمترین رشد درآمدی، را نسبت به پاییز سال گذشته به خود اختصاص داده اند.

همچنین، مجموع سود عملیاتی این گروه در پاییز 1401 با رشد 71.44 درصدی نسبت به پاییز سال گذشته رو به رو بوده که نماد «شیراز» توانسته  بالاترین نرخ رشد معادل 354 درصد، نسبت به پاییز 1400 را در سود عملیاتی خود ایجاد کند.

مطابق آمار جدول فوق، شرکت های اوره ساز توانسته اند در پاییز امسال رشدی معادل 78.04 درصد در سود خالص خود نسبت به پاییز سال گذشته شناسایی کنند.

درهمین راستا، نماد معاملاتی «شیراز» با شناسایی رشد سود خالص در این بازه زمانی معادل 388 درصد، بالاترین نرخ رشد را به خود اختصاص داده و نماد «خراسان» کمترین نرخ رشد معادل منفی 10 درصد را در سود خالص خود تجربه کرده است.

مقایسه درآمد و سود سازی پاییز و تابستان

با توجه به اینکه تولید شرکت های اوره ساز منوط به مصرف گاز است،خالی از لطف نیست که در بررسی های خود، میان فصول سرد و گرم تمایزی قائل شویم.

ازاین حیث در جدول زیر به بررسی درصد تغییرات درآمد و سود این شرکت ها در پاییز 1401 نسبت به فصل قبل از خود یعنی تابستان 1401 می پردازیم:

4

با توجه به آمار جدول فوق، در مجموع شرکت های مورد بررسی، در 3ماهه پاییز امسال نسبت به 3ماهه تابستان، تغییرات درآمدی معادل منفی 14.84 درصد را تجربه کرده اند.

بررسی ها نشان می دهد، نماد معاملاتی «شاروم» بیشترین رشد درآمدی معادل 31 درصد و نماد «خراسان» کمترین نرخ رشد، معادل منفی 26 درصد را شاهد بوده اند.

دراین بازه زمانی، اوره سازها با کاهش سودعملیاتی معادل منفی 1.79 درصد نیز رو به رو بوده اند که نماد «کرماشا» با 18 درصد بیشترین رشد و نماد «شلرد» با منفی 14 درصد کمترین نرخ رشد را به خود اختصاص داده اند.

با این حال، این شرکت ها توانسته اند در 3ماهه پاییز 1401 سود خالص بیشتری نسبت به 3ماهه تابستان 1401 شناسایی کنند و نرخ رشدی معادل 4.43 درصد را به ثبت برسانند.

در بازه زمانی مذکور، نماد «کرماشا» بیشترین نرخ رشد معادل 32 درصد و نماد «خراسان» کمترین نرخ رشد معادل منفی 30 درصد را در سود خالص خود تجربه کرده اند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای