شناسه خبر : 30677

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد دارویی ها بیش از ۵۸ درصد افزایش یافت

درآمد دارویی ها بیش از 58 درصد افزایش یافت

تولید شرکت های دارویی بورسی در ۹ ماهه ۱۴۰۱ ، در حدود ۵۹ درصد افزایش یافت

چابک آنلاین، سعید رشیدی، با انتشار گزارش های تولید و فروش شرکت های دارویی فعال در بازار سهام مشخص شد،در 9 ماهه 1401، کل ارزش فروش دارویی های بورسی از 260 هزار میلیارد تومان فراتر رفته که این مبلغ در مقایسه با رقم 164 هزار میلیارد تومانی که در 9 ماهه 1400، به ثبت رسید، در حدود 58.2 درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمار منتشر شده برای تولید و فروش آذرماه 1401 شرکت های دارویی، این شرکت ها در مجموع 414 میلیارد تومان درآمد صادراتی به ثبت رسانده اند که در مقایسه به مبلغ 316 میلیارد تومان مدت مشابه سال قبل؛ 31 درصد رشد داشته است.

 با این حال ،تجزیه و تحلیل آمار این صنعت نشان می دهد، سهم صادرات ازکل درآمد شرکت ها کاهش یافته که نشان می دهد نگاه این صنعت در سال 1401 بیشتر به سمت بازار داخلی بوده است.

کاهش سهم درآمدهای صادراتی از کل درآمدهای صنعت دارو درحالی اتفاق افتاده که دریک سال گذشته نرخ ارز افزایشی بوده و میزان تولیدات شرکت های دارویی نیز افزایش قابل توجهی را به ثبت رسانده است.

درجداول زیر، عملکرد تولید و فروش شرکت های دارویی فعال در بازار سهام ، با یکدیگر مقایسه شده است.

Screenshot 2023-01-21 101750

Screenshot 2023-01-21 101416

لازم به ذکر است، در جدول تنها شرکت های تولید کننده دارو بررسی شده اند و شرکت های سرمایه گذاری در این مقایسه وارد نشده اند.

براساس ارقام جدول،مقدارتولید کل شرکت های دارویی حدود 58.7 درصد افزایش داشته که با توجه به  محدودیت های موجود،عملکرد بسیار مناسبی را نشان می دهد.

در بین شرکت های بررسی شده، نمادهای «دلقما»، «دکوثر» و «دروز» بیشترین رشد تولید را به خود اختصاص داده اند.

باید توجه داشت  که برخی از این شرکت ها با وجود کاهش در مقدار تولید، مقدار فروش خود را به طور قابل توجهی افزایش داده اند که این موضوع به دلیل شروع فعالیت های اصلی شرکت ها در سال 1401 بوده است.

ازنظرتغییرات ارزش فروش نیز بهترین عملکرد در نمادهای «دلقما» ، «دروز» و «دکوثر» به ثبت رسیده  است.

دراین بین، نماد «ریشمک» تنها نمادی است که در 9 ماهه 1401، فروش داخلی گزارش نکرده و تمامی درآمدهای حاصل از فروش این شرکت از طریق فروش صادراتی محقق شده است.

براساس اعلام مدیران فعال صنعت دارو، شرکت های دارویی در سال های گذشته به دلیل عدم وصول مطالبات خود ازداروخانه ها ، به خصوص داروخانه های بیمارستانی و دولتی، با مشکل سرمایه در گردش رو به رو شده بودند که این موضوع در سال 1401 تا حدود بسیار زیادی مرتفع شده است.

درعین حال، درسال های گذشته،واردات بی رویه داروهای دارای مشابه تولید داخلی باعث شده بودتابخشی از ظرفیت تولید شرکت های تولید کننده دارو غیرفعال باشد که این موضوع نیز درسال 1401 و با ممنوعیت واردات داروهای دارای مشابه  تولیدداخل، بهبود یافت و تقاضا باردیگر به سمت شرکت های ایرانی بازگشت.

مورددیگری که مدیران صنعت دارو به آن اشاره کرده اند، حذف  ارز 4200 تومانی برای  واردات دارو بوده است.

به گفته مدیران، ازآنجایی که برخی شرکت ها اقدام به واردات محصول نهایی با ارز 4200 تومانی می کردند و عملا این داروها را با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش می رساندند، رقابت های ناسالمی در بازار شکل گرفته بود که با حذف آن، امکان رقابت برای شرکت های تولید کننده ایرانی مهیا شد.

درادامه دولت نیز با اصلاح فرمول تعرفه های وارداتی،تا حدود زیادی مشکل سودسازی شرکت های دارویی را رفع کرده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای