شناسه خبر : 33992

اختصاصی چابک آنلاین؛

سهم های بنیادی شرکت های بورسی در فصل مجامع مورد استقبال قرار می گیرند

گروه بانکی با ارزش خالص دارایی بالا در بازار سهام شرایط بسیار خوبی دارند

سهم های بنیادی شرکت های بورسی در فصل مجامع مورد استقبال قرار می گیرند

نایب رییس هیات مدیره هلدینگ میلاد شهر، اظهار کرد: صنعت بیمه دارایی های خوبی دارند و دارایی محور هستند اما متاسفانه از لحاظ عملیاتی سودی ندارند و با وجود اینکه P/E های بالایی دارند اما استقبالی که از سایر صنایع در بازار صورت می گیرد از این صنعت صورت نمی گیرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "کمال خانزاده"درگفت و گو با چابک آنلاین،گفت: بازار سهام این روزها شرایط خوبی دارد و با توجه به رکود در سایر بازارهای موازی، امید عموم سرمایه گذاران برای گرفتن بازدهی به بازار سرمایه است.

وی، با اشاره به شرایط مطلوب شاخص هم وزن، افزود: این یعنی عموم سهم های بازار مثبت هستند و اسفند ماه پارسال وفروردین سالجاری هم شاخص هم وزن بالاترین بازدهی را داشته و دراسفندماه حدود 30 درصد بازدهی داشته که این نشان دهنده اقبال عمومی ازاکثر سهم های بازار است.

نایب رییس هیات مدیره هلدینگ میلادشهر،خاطرنشان کردکه روندی که بازار درچند ماه اخیر در پیش گرفته و همچنین گشایش های سیاسی که در منطقه اتفاق افتاده باعث می شود که شاخص کل و شاخص هم وزن رشد مثبتی داشته باشند.

خانزاده،بااشاره به نزدیک شدن برگزاری فصل مجامع سالیانه شرکت های بورسی،گفت: در این فصل سهم های بنیادی از سوی سرمایه گذاران مورد استقبال قرار می گیرند زیرا همیشه یک سودی را نشان می دهند و بعد از بازگشایی نماد ها هم با توجه به P/E های پایین تری که از برخی از سهم های سودآور دارند با استقبال سرمایه گذاران مواجه می شوند.

وی،معتقد است که در سالجاری سود انباشته خوبی درشرکت ها ایجاد شده که باتوجه به شرایط تورمی موجود مورد توجه سهامداران قرارخواهد گرفت و EPS های خوبی تشکیل می شود که مجدد از مهر و آبان منابع مالی به بازار سرمایه بر می گردد و بازار همیشه این موارد را در تحلیل های خود مد نظر قرار می دهد.

این کارشناس بازار سرمایه، اذعان داشت که گروه بانکی باتوجه به ارزش خالص دارایی و سودی که پارسال ساختند و همچنین گزارش ماهیانه ای که امسال منتشر می کنند با محوریت بانک های ملت و سامان شرایط بسیار خوبی دارند و بانک های صادرات وتجارت هم از لحاظ نسبت ارزش خالص دارایی ها با سایر صنایع بزرگ،عقب هستند، هرچند که درهر گروهی از صنایع بورسی سهم ارزان هم وجود دارد.

خانزاده، ادامه داد: گروه بانکی می تواند در چند ماه آینده صنعت خوبی باشد و بازدهی معقولی هم داشته باشد و صنعت پتروشیمی از جمله اوره ای ها و پتروشیمی شیراز و کرمانشاه، در سال گذشته EPS های خوبی ساختند و برآوردها اینگونه است که سالجاری هم سود خوبی بسازند زیرا از سهم های کم ریسک بازار هستند و P/E پایینی دارند و می توانند گزینه خوبی باشند.

وی،حوزه خدمات مالی را از دیگر صنایع خوب برای سرمایه گذاری برشمرد و افزود: شرکت های تامین سرمایه با توجه به انتشار اوراق های مختلفی که ارائه می شود، روند سودآوری خوبی دارند.

نایب رییس هیات مدیره هلدینگ میلاد شهر، اظهارکرد: صنعت بیمه دارایی های خوبی دارند ازجمله شرکت هایی همچون البرز، دانا و آسیا و دارایی محور هستند اما  صنعت بیمه متاسفانه از لحاظ عملیاتی سودی ندارند و بیشتر سود از سایر درآمدها است و با وجود اینکه P/E های بالایی دارند اما استقبالی که از سایر صنایع در بازار صورت می گیرد از این صنعت صورت نمی گیرد.

خانزاده، تصریح کرد: صنعت بیمه از لحاظ دارایی هم رده با نظام بانکداری است و دارایی های خوبی دارند اما هزینه های بالایی هم دارند و ضریب خسارت این صنعت هم بسیار بالا است.

وی، ادامه داد: نکته مهم این است که ضریب خسارت  صنعت بیمه افزایش می یابد و با توجه به بیمه نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل و از طرفی فرسودگی و کیفیت پایین صنعت خودرو، این ضریب خسارت روزانه افزایش می یابد که این موضوع در تحلیل های بازار مدمظر قرارمی گیرد و به همین دلیل از این سهم ها استقبال چندانی نمی شود.

نایب رییس هیات مدیره هلدینگ میلاد شهر، گفت:هزینه های برخی از شرکت های بیمه ای بسیار بالا است و به مدیریت هزینه در این شرکت ها توجه نمی شود و با توجه به اینکه ضریب خسارت بیمه شخص ثالث 100 است اما هزینه های بازاریابی بالایی برای این رشته پرداخت می شود.

این کارشناس بازار سرمایه، گفت: باید پذیرفت که صنعت بیمه، همین است و متاسفانه به جز چند شرکت بیمه ای مابقی شرکت ها شرایط چندان خوبی در سودسازی ندارند.

 

ارسال نظر